+48 797 405 626 email: biuro@ngkc.pl

Regulamin i warunki

Płatności

Preferowana forma płatności to wpłata na konto bankowe lub przy dostarczeniu urządzenia.

Wysyłka

Towar wysyłam w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Ceny wysyłek uzależnione są od przewoźnika.

ZWROTY I REKLAMACJE

Prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni

Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny Sprzedającego:

NGK COSMETIC

Ewa Kołodziejczyk

ul.Zielińskiego 32/2

53-534 Wrocław

Zasady dotyczące odstąpienia:

1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Kupującego numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Kupującego sposób np. przekaz pocztowy.

4. Termin dziesięciodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

5. Kupujący odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt. 4 zasad dotyczących odstąpienia,

– dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania,

– świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

– dostarczania prasy,

– usług w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) przepisów o umowach zawieranych na odległość, w tym prawa odstąpienia od umowy, nie stosuje się do umów do umów sprzedaży z licytacji.

Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową

Sposoby składania reklamacji

pisemnie na adres:

NGK COSMETIC Ewa Kołodziejczyk

ul. Zielińskiego 32/2

53-534 Wrocław

e-mailowo na adres: ngkcosmetic@gmail.com

Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedający ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Koszty wysyłki Towaru do Sprzedającego w wyniku reklamacji z tytułu niezgodności z umową ponosi Kupujący.